Månedsarkiv: august 2015

Skovning – hvad er det?

Skovning er arbejde i skoven og arbejde med træer. Der er flere forskellige arbejdsopgaver når det drejer sig om skovning og her vil vi forsøge at gennemgå nogen af disse arbejdsgange.

Træfældning

Når træer bliver for store, eller når træer der skal bruges til brænde eller flis er vokset sig store nok er det tid til at fælde træerne. I skoven hvor der er masser af plads skal man ikke bekymre sig om træerne fældes ned i huse, men man skal tage højde for at de frit kan falde uden at de kommer til at hvile op af andre træer.

Med regulære træer vil en almindelig træfældning finde sted hvor der saves en slids i træet i den retning som træet skal falde. Herefter saves der ind fra den modsatte side og til sidst er der savet så meget af træet over så det falder.

Topkapning

Når træer i haver, på gader, torve og lignende steder bliver store og gamle, er der risiko for at de vælter af sig selv. I stedet for bare at vente på at træet vælter og måske gør skade på forbipasserende kan det være fornuftigt at fælde træet.

Hvis træet er for tæt på bygninger til at det kan lægges ned i fuld længde kan det være nødvendigt med en topkapning, hvor træet saves ned i mindre bidder fra toppen af.

For det meste kan personen der skal fælde træet klatre op i træet og save det ned, men hvis det er et gammelt og råddent træ vil det være farligt at klatre rundt i træet. I disse tilfælde kan der oftest anvendes en kran i forbindelse med topkapningen.

Er bygningerne meget tæt på træet kan det være nødvendigt at nedfire de stykke af træet som saves af.

Træfældning med kran

Enkelte gange kan det være nødvendigt at bruge en kran i forbindelse med træfældning. Hvis der er et stort træ inde i en gårdsplads eller andre steder hvor der er småt med plads, kan en kran stå udenfor, fange træet og herefter saves træet over. Nu kan kranen så løfte træet ud.

Gør det selv eller professionel hjælp?

Du kan i mange tilfælde sagtens fælde træer som gør det selv, men du skal altid være forsigtig. Det er smart at være mindst 2 personer, så der er en til at alarmere hvis der skulle gå noget galt.

Ved træer som er tæt på bygninger vil det tit være helt fornuftigt at få professionel hjælp medmindre at du er en garvet gør det selv træfælder og at du har forsikringen i orden.

Vælter træet bare en smule forkert kan det blive meget dyrt. Et stort træ der rammer husets tag kan forsage store skader med meget store økonomiske konsekvenser.

Noget om skovning

Inden for skovning findes der også andre typer arbejdsopgaver og specielle fagudtryk. Det er eksempelvis aborist, flisning, skovbrug og aborist arbejde.

Der arbejdes også med stubfræsning / rodfræsning og stormfald.

Hvis træet er blevet for stort kan det også hjælpe med en beskæring i stedet for at fælde det. En træbeskæring hjælper med at holde pænt og symmetrisk.

Du kan få hjælp til beskæring af træer mange forskellige steder rundt omkring i Danmark, og specielt i Nordjylland er der mange dygtige folk der kan hjælpe med beskæring af træer og træfældning.

Mange professionelle der hjælper til med træfældning arbejder også med hækkeklipning for både private og erhvervsdrivende.

Der er også mange kommunale og statslige bygninger og områder der har hække, træer mm som kræver pleje og pasning. Mange kommuner har deres egen afdeling som kan håndtere disse opgaver, men der findes også private virksomheder som kan hjælpe kommunerne med at træpleje, hækklipning fældning af gamle træer mm.

Meget mere og træer, fældning og pleje

Hvis du gerne vil læse mere om træer, skovning, træfældning, topkapning og beskæring samt pleje af træer kan du se mere om disse emner på siden http://www.mb-skovservice.dk/

Her finder du også hjælp til at finde dygtige virksomheder som kan hjælpe dig med træfældning, topkapning osv.